E-mail: mailto:

Betekenis van het Latijnse woord ConSector

•  ijverig of voortdurend begeleiden; volgen;
•  streven naar, nastreven, najagen, trachten te bereiken
•  een zaak naspeuren, onderzoeken;

Onze doelgroep: Zowel kleine als grote ondernemingen.

Ondersteuning nodig op gebieden waar u zelf niet voldoende expertise heeft;
ondersteuning nodig omdat u onvoldoende tijd heeft;
ondersteuning nodig omdat u wilt focussen op uw kernactiviteiten.

Wij hebben steeds een passende oplossing en anders zoeken wij voor u die oplossing.