1. De sporter/sportster is woonachtig in de gemeente Peel en Maas* op het moment dat de sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
  2. De sporter/sportster op 31 december van het verkiezingsjaar nog geen 18 jaar is;
  3. Dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
  4. Sport moet aangesloten zijn bij een bond erkend door de NOC*NSF.

Klik op de link voor het Aanmeldingsformulier nominaties 2020